Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 14. června byli sedlničtí prvňáčci slavnostně pasování na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Do tohoto stavu je pasoval král Ota I. s královnou a skřítkem Knihovníčkem, a to poté, co splnily řadu úkolů - sestavily abecedu, následně pak nápis Už jsem čtenář, přečetly pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou myli podlahu a správně zodpověděly záludné pohádkové otázky. Společně s králem složily čtenářský slib a pak již před krále jedno dítě za druhým pokleklo a bylo pasováno. U královny se pak každý ještě podepsal na pasovací listinu a dostal řadu drobných dárečků. Hlavní dárkem byla kniha Evelíny Koubové "Bráchova bota".

Tímto jsme ukončili projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, do kterého se pravidelně zapojujeme. Cílem tohoto projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky. Letos jsme se s dětmi sešli celkem třikrát.

Za níže uvedené fotografie a půlroční spolupráci děkuji také třídní učitelce prvňáčků, paní Mgr. Ivoně Skopalové.

Mgr. L. Šimurdová

DSC 0347 web

DSC 0351 web

DSC 0357 web

DSC 0363 web

DSC 0364 web

DSC 0376 web

DSC 0372 web

DSC 0384 web

 

Vytisknout