TV studio Sněženka
TV studio

TV studio Sněženka

Zpravodajství TV Mikroregiony.
Vybaveno profesionální technikou.

>> číst více

Kulturní dům

Kulturní dům Sněženka

Klimatizovaný, se stolovým uspořádáním a kapacitou až 150 míst. Technické vybavení sálu umožňuje konání školení, konferencí na nejvyšší úrovni.

>> číst více

 Kulturní dům Sněženka
 Knihovna J. v. E.
Knihovna

Knihovna J. v. E.

Četba napříč celým spektrem - historie až po novinky, filmy, hudba a mnohé další.

>> číst více

Muzeum

Složeno ze tří muzeí:

  • Muzeum Josefa von Eichendorffa
  • Síň slávy Ceny Miroslava Moravce
  • Minimuzeum Boba Frídla

>> číst více

 Složeno ze tří muzeí:
 LOKALITY SEDLNICKÝCH SNĚŽENEK
Questing

LOKALITY SEDLNICKÝCH SNĚŽENEK

Vydejte se po trase sněženek pomocí zábavné formy hledačky.

>> číst více

Do království čtenářského byli ve čtvrtek 15. června 2017 slavnostně přijati noví čtenáři. Pan král Ota I. pasoval do svého království všech 17 prvňáčků. Ze 100% účasti jsme měli velikou radost, a můžeme říci, že se tak stalo vůbec poprvé. Lze se domnívat, že rodiče roli čtení nepodceňují.

Děti prošly malou zkouškou pana krále, a protože v ní obstály, mohly být pasovány. Bylo vidět, že se děti těšily, avšak některé byly i malinko nervózní. Všichni vše zvládli bravurně, nebáli se ani před tolika pro ně cizími lidmi nahlas číst, a to text, který předem neznali. Na akci přišli vedle rodičů i někteří prarodiče a sourozenci. Velké poděkování patří panu Lukáši Spurnému, který se velice narychlo a se ctí zhostil role krále a pasoval děti na malé čtenáře a čtenářky.

Tato milá, pohádkově laděná akce ukončila projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Tento svaz také pro prvňáčky nechává vydat originální knížku, která je určena jen a jen těmto dětem a nelze ji pořídit v žádném knihkupectví. Dále děti dostaly pasovací dekret a drobné dárky.Věřím, že se jim bude líbit a zpestří nastávající prázdniny! Budeme rádi, když malí čtenáři budou chodit i do knihovny, kde pro ně máme spoustu zajímavých knih.

Vytisknout E-mail

Ve čtvrtek 6. dubna navštívili prvňáčci knihovnu a to již podruhé, abychom společně splnili podmínky projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Naši malí čtenáříčci se s paní knihovnicí pustili do prověrky znalostí abecedy, a aby to bylo zábavné, vzali jsme si na pomoc zvířátka. Měli jsme tedy zvířátkovou abecedu. Děti postupně plnily několik úkolů, také se četlo, hádalo, kreslilo a vytvářelo. Zkrátka děti brzy zjistily, že písmenka jsou naši velcí kamarádi, kteří je budou provázet celým jejich životem.

Nezbývá nic jiného, než se těšit na červnové slavnostní pasování, na které děti i jejich rodiče obdrží pozvánku.

Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář

 

Vytisknout E-mail

V pátek 31.března proběhla v sedlnické knihovně Josefa von Eichendorffa akce evropského rázu „Noc s Andersenem“. Nna 14 sedlnických dětských čtenářů čekala spousta soutěží, her a nevšedních zážitků nejenom v knihovně, ale také v nejbližším okolí KIC Sněženka.

 Jakmile se dostavily všechny děti mohlo se vyrazit na první procházku, která vedla na místní hřiště, kde jsme zkontrolovali Fabularis Anderseni. Že nevíte co to je?? Pohádkovník andersenův.  Ten zde zasadili děti v minulých letech spolu se starostou obce, panem Františkem Jordánkem.

Každý ročník „Noci s Andersenem“ má vyhlášené téma, to letošní se vedlo v duchu populárního pohádkového komiksu ČTYŘLÍSTEK. První sprcha záludných otázek v tomto směru proběhla pod pohádkovníkem ověšeném bonbony. Správná odpověď vynesla luštiteli možnost utrhnout si ze stromu sladkou odměnu.

Protože jedna z postaviček Čtyřlístku je pes, vedla naše další zastávka záměrně k sedlnickým kynologům, kteří si připravili ukázku agility, triky s pejsky a obranu. Rovněž si děti vyposlechly zajímavou přednášku, jak se správně k pejskům chovat - obzvláště k těm cizím. Zde děti našly šifru, kterou mohli rozluštit v 19.30 hod.

Po návratu do kulturního domu čekala na děti knihovnická olympiáda se Čtyřlístkem, kde na sedmi stanovištích plnily různorodé úkoly od vědomostních až po ty pohybové. Přísnou kontrolu nad jejich plněním měli naši hrdinové Čtyřlístku Fifinka, Pinďa, Myšpulín a Bobík. Díky vědeckým sklonům kocoura Myšpulína jsme byli svědky i pokusu. Po vyhodnocení olympiády nastal čas večeře.

Opékání párků se účastnily děti s nadšením a pozvání k ohni s úsměvem přijala i čtveřice čtyřlístku. Rozluštěná šifra prozradila co bude následovat dál. Najít ztracené korálky víly Sněženky. Projít zámecký park zahalený do tmy bylo tedy nutností. Nezbývalo nic jiného než podstoupit stezku odvahy a na pěti stanovištích svou dovedností a šikovností získat co nejvíce korálků pro náhrdelník víly Sněženky. Děti vše zvládly a víla jim předala další vzkaz , kdy školáci v knihovně hledali čarovný klobouk plný různé havěti, mezi kterou se skrývaly klíčky od truhlice s pokladem. Onen poklad obsahoval hry a knížky s motivy čtyřlístku, které se stanou součástí knihovny a budou dostupné všem jejím návštěvníkům. Po povinné hygieně následovala pohádka na dobrou noc a jak už bylo v úvodu zmíněno jednalo se o Císařovy nové šaty. Děti si postupně předávaly knížku a každý přečetl kousek pohádky. Do svých pohádkových příběhů vkládal Andersen své životní zkušenosti. Vyjadřují přesvědčení o vítězství kladných stránek lidské povahy, víru ve vítězství lidské dobroty a lásky, kritiku povýšenectví, přetvářky a omezenosti.  Slávy se Andersen dožil již za svého života. Byla to odměna za krutá léta mládí. I když děti ulehly do svých spacáků okolo půlnoci dobrou hodinku po té bylo slyšet jejich veselé štěbetání.

 S nadsázkou by se dalo říci, že ráno na děti čekala snídaně jako pro císaře. Maminky dětí byly opět skvělé a napekly nejrůznější buchty, bábovky a muffiny. Výběr byl velký a děti jsme vůbec nemuseli dlouze pobízet.

Dříve než se ve dveřích objevili první rodiče stihli malí nocležníci vyluštit znalostní testík a vítězové obdrželi perníkové medaile. I na vytvoření vlastního komiksu zbyl nějaký čas a tak se děti na krátko staly tvůrci nových příběhů. Nocování se všem moc líbilo a na odchodnou každý zúčastněný dostal na památku balíček pozorností v němž samozřejmě nechyběly časopisy Čtyřlístku.

 A co říci závěrem snad jen to, že nám s vašimi dětmi bylo faj a jak řekl Zdeněk Svěrák „"Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši."

 

Vytisknout E-mail

knihovna 100Knihovna je součástí Kulturního centra v obci Sedlnice. Ve společných prostorách knihovny najdete i informační centrum Sněženka, které podává turistické informace o regionu POODŘÍ.

KNIHOVNA JE JIŽ PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ, tzn. že můžete z pohodlí vašeho domova prostřednictvím on-line katalogu zjistit, zda se v naší knihovně nachází vámi požadovaný titul. V kladném případě si jej můžete rezervovat anebo pokud se daný titul v naší knihovně nenachází, můžete požádat o objednání knihy v rámci MVS /Meziknihovní výpůjční služba/ - zejména naučná literatura. Pro vstup do knihovního katalogu klikněte zde on-line katalog knih. Věřím, že si z našeho fondu vyberete a strávíte tak nad knihou příjemné okamžiky. Stálý knižní fond je navíc doplňován každé 2 měsíce výměnnými soubory v rámci výkonu regionálních funkcí knihovnou Nový Jičín. Knihovní fond je pravidelně doplňován také o tituly z projektu Česká knihovna. Jak již název vypovídá, jedná se o knihy českých autorů.

V patře se pak nachází obecní knihovna Josefa von Eichendorffa. Čtenářům je k dispozici 6 840 svazků ve volném výběru a odebírány jsou 3 až 4 tituly periodik. Čtenářem se může stát kdokoli na základě provedené registrace a uhrazení registračního poplatku. V knihovně je možné si kromě knih a periodik vypůjčit také deskové hry nebo audioknihy. Na rozšíření nabídky se průběžně pracuje. Skladbu fondu mají možnost částečně ovlivnit i samotní čtenáři. Pokud knihovna nedisponuje požadovaným titulem, je možné jej v rámci služby MVS objednat z jiné knihovny. Jedná se však o placenou službu. Každoročně je fond knihovny obměňován, jednak nákupem nových knih z rozpočtu obce, získávány jsou také z projektu Česká knihovna a v neposlední řadě je fond knihovny na stanovenou dobu zpestřován výměnnými sobory z Regionálního knižního fondu. Tyto knihy jsou zvlášť vyčleněny v samostatném regále. Knihovnu navštěvují také děti základní a mateřské školy na besedách k různým tématům či na knihovnických lekcích. S prvňáčky se zapojujeme do celostátního projektu, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Vyvrcholením je pak červnové slavnostní pasování na čtenáře. Velmi oblíbená je Noc s Andersenem, opět se jedná o akci s celostátní mediální podporou, různé aktivity jsou připravovány zejména v říjnovém Týdnu knihoven. Všichni zájemci mohou do fondu knihovny nahlédnout 7/24 a to díky on-line katalogu knihovny viz odkaz výše. Od roku 2019 je knihovna zapojena také do projektu Bookstart S knížkou do života. banner book

Vaše knihovnice Mgr. Lenka Šimurdová

dscn2072
dscn2074
dscn2075
dscn2076
dscn2077
dscn2078
dscn2079
dscn2080
dscn2081
dscn2082

Ministerstvo kultury varuje:
Pozor, čtení ohrožuje hloupost!

Knihovna je členem profesní organizace SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky  skip

Rodičům dětí doporučujeme tyto weby - Celé Česko čte dětem a Čtení pomáhá.

Portál pro přístup ke zvukovým záznamům - https://narodnifonoteka.cz/

 

Vytisknout E-mail

Obce sdružené v TV Mikroregiony

obce

Kudy k nám?

Kontaktujte nás

TV studio
KIC a TV studio Sněženka Sedlnice
Sedlnice 106, 742 56 Sedlnice

(+420) 556 712 638
(+420) 739 457 861

Po:
7:00 - 17:00
Út:
7:00 - 15:00
St:
7:00 - 17:00
Čt:
7:00 - 15:00
Pá:
7:00 - 15:00
Termín osobního jednání mimo otevírací dobu si můžete dohodnout předem na tel. čísle +420 739 457 861.