Lokality sedlnických sněženek

Brožuru ke questingu si můžete vyzvednout v Kulturním a informačním centru Sněženka nebo je volně ke stažení na stránkách obce Sedlnice (www.sedlnice.cz) nebo KIC Sněženka (www.snezenka.cz)

Doporučujeme auta odstavit na parkovištích u KIC Sněženka v Sedlnicích nebo na začátku trasy u prodejny firmy Gurmán Sedlnice s.r.o. v Sedlnicích – Borovci. V příloze brožury (ke stažení viz. níže) najdete také autobusová spojení od obecního úřadu (poblíž KIC Sněženka Sedlnice) na start trasy v Sedlnicích – Borovci. Celková délka Questingu je cca 3 km.

Začátek trasy: Nachází se na louce u lesíka z náletových listových porostů, které najdete tak, že se na parkovišti před obchodem Gurmán Sedlnice s.r.o. v Sedlnicích – Borovci postavíte čelem k cestě. Nalevo přes cestu uvidíte zelenou ceduli se státním znakem a informací, že se jedná o Chráněnou přírodní památku Sedlnické sněženky. Od ní se vydáte kolem lesíku (který je plný sněženek v zalesněném porostu – nedotčená příroda), až dojdete k bráně ohrady pro pastvu. Tam vás čeká úkol spojený s vyluštěním tajenky – LOKALITA č. 1.

Pokračování trasy: Po splnění úkolu a případné prohlídce lesního porostu se sněženkami, se vydáte zpět na hlavní silnici a pokračujete po ní směrem do centra Sedlnic. Míjíte skleníky, mateřskou školku až dojdete k místu, kde se na pravé straně silnice takřka dotýká říčka (před prvním mostem). Sněženky zde rostou v zahradách na obou březích říčky. Odborné pojmenování tohoto místa, které spojuje silnici s říčkou, máte uhádnout do tajenky - LOKALITA č. 2.

Pokračování trasy: Dáte se okolo mostu po hlavní silnici, stále po proudu říčky, sněženky v zahradách lemují obě strany silnice. Za druhým mostem (zastávka U Čuntů) se nachází louka plná bílých kvítků sněženek. Za ním sejdete vpravo na louku a pokračujete po ní až k ohradníku s ovečkami. U něj se postavíte čelem k pastvině, kde se nachází louka plná sněženek. Podíváte se doprava a vidíte za cestou budovu bývalého mlýna, která později byla využívána jako sýpka. Dnes slouží ke skladovým účelům. Zde vyplníte další část tajenky - LOKALITA č. 3.

Pokračování trasy: Vraťte se na cestu a pokračujte dále do středu obce stále rovně, po hlavní silnici okolo splavu, do kterého kdysi vtékal mlýnský náhon až k první odbočce vlevo, která vás zavede až k zámku. Ten není přístupný. Jsou v něm obecní byty, historické využití nebylo a ani zatím není na programu dne. Před zámkem se nachází nejmenší naučná stezka v Evropě s bludnými kameny (Naučná stezka - Bludné kameny Sedlnice), které tvoří památník Josefa von Eichendorffa (významný německý básník). Napravo od něj je vstup do parku. Dáte se kolem zámecké restaurace , která se nachází v nejvýznamnější sněženkové lokalitě. Tu si můžete projít kruhově zprava, cestičkou, na jejímž konci si musíte vyhledat další místo k doplnění tajenky. Původní dva historicky ceněné schody spojující zámecký areál se zámkem - LOKALITA č. 4.

Pokračování trasy: Po prohlídce parku se můžete vrátit na cestu dvěma způsoby. Tak jak jste do parku přišli, anebo se vlevo za podiem vydáte po břehu říčky směrem k hlavní silnici. Pokračujete do středu obce a naproti obecnímu úřadu se dáte vlevo přes most. Místo k hádání dalšího písmene je pod schody ke kostelu. Sněženky se nacházejí okolo kostela a pod budovou fary (napravo od kostela) - LOKALITA č. 5.

Pokračování trasy: Vpravo od kostela uličkou okolo fary. Na jejím konci se nachází vstup na louku se sněženkami pod Matulíkovým kopcem. Dále lze pokračovat jak po louce podél vodního toku, tak lze přejít po lávce na hlavní silnici. Na křižovatce odbočit vlevo přes most dojdete až ke křížku. Tam se nachází místo k určení posledního písmene do tajenky. Zády ke křížku je louka, kterou doporučujeme projít tak, že sestoupíte ze svahu napravo ke značce Přírodní památka a dále pokračujte po louce zpět ke kostelu - LOKALITA č. 6.

Závěrečné upozornění: Razítko potvrzující zdolání trasy obdržíte po návratu do Kulturního a informačního centra Sněženka.

Kde začít?
KIC Sněženka (ve středu obce), Sedlnice 106
GPS: 49.659490, 18.086756

Časová náročnost:
cca 90 - 120 minut

Patronem této pátrací cesty je:
Sdružení za rozvoj kultury a sportu obce Sedlnice, z.s. a obec Sedlnice

Autoři textů:
Výbor SRKS Sedlnice, z.s., autoři básní: děti ZŠ Sedlnice - Matěj Schwarz, Adéla Krčová, Marie Palová, Valérie Kopřivová, Vojtěch Rohel a Michal Mrkvica

Fotografie a grafické zpracování:
Růžena Marková a Petra Hubeňáková

Vydalo: Kulturní a Informační centrum Sněženka Sedlnice
Sedlnice 106, 742 56 Sedlnice
+420 556 821 438, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.snezenka.cz

Další informace nejenom o sedlnickém questingu naleznete na www.questing.cz

Materiály ke stažení (PDF): 

Questing - Lokality...
Questing - Lokality...
Questing - Lokality...
Questing - Lokality...
Questing - Lokality...
Questing - Lokality...
Questing - Lokality...
Questing - Lokality...
Questing - Lokality...
Questing - Lokality...

Vytisknout E-mail